Tuesday, 21 May 2013 09:24

Trung Khanh

Written by  CaoBangTravel.com Asia Pacific Travel Team
Rate this item
(1 Vote)

Trung Khanh is a district in Cao Bang province, Vietnam

Geographic:

Located in the Northeast of Cao Bang province

Area, population, traffic:

• Area: ​​469,15 km²

• Population: 48.713 people (2009).

• Location: From Trung Khanh town to Cao Bang town  about 62km on Highway 206


Administrative unit:

• Town: Trung Khanh

• 20 communes: Trung Khanh town, Cảnh Tiên, Cao Thăng, Chí Viễn, Đàm Thủy, Đình Minh, Đình Phong, Đoài Côn, Đức Hồng, Khâm Thành, Lăng Hiếu, Lăng Yên, Ngọc Chung, Ngọc Côn, Ngọc Khê, Phong Châu, Phong Nậm, Thân Giáp, Thông Huề, Trung Phú

Latest from CaoBangTravel.com Asia Pacific Travel Team

Related items (by tag)

Add comment


Security code
Refresh

back to top